top of page
Mindfulness som drivkraft på arbejdspladsen

Mindfulness er gennem de senere år blevet et udbredt buzzword. Men lad os se på hvad mindfulness egentlig betyder. Ordet mindfulness betyder at huske kontakten til sig selv. Mindfulness er en forholdemåde der bringer os i direkte kontakt med os selv, ved at vi i løbet af vores dagligdag tilstræber at være åben, neutral og accepterende overfor det der foregår i os selv og vores omverden.

På en moderne arbejdsplads bliver en medarbejderens værdi ofte bestemt ud fra deres performance. Høj performance er altså lig med høj værdi og lav performance= lav værdi. 

bottom of page